Home > Đề đầu đuôi mb chuẩn nhất

Bạn đang chơi xổ số nhưng đã rất lâu rồi chưa biết mùi chiến thắng, Phải chăng phương pháp soi cầu của bạn đã lạc hậu và không còn chính xác. Hãy dừng lại và đến với chúng tôi bằng công nghệ soi cầu cao cấp từ HĐXS cam kết cung cấp cho bạn những con số chuẩn xác và chắc ăn có 1-0-2, khẳng định giúp bạn thắng lớn hôm nay.

Phí lấy số: 300.000đ

Chốt số chuẩn khẳng định trúng 99,9%
Số được cập nhật từ 08h18h hàng ngày
Sau khi nạp đủ tiền số sẽ Hiện Ra
Hỗ trợ thẻ cào: Viettel,VinaPhone
Tư vấn dịch vụ số chuẩn miền bắc a/e liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nhé!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 300,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
12-08-22
11-08-22Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt74
10-08-22Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9190
09-08-22Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 8199
08-08-22Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đuôi 150
07-08-22Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đầu 9291
06-08-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3282
05-08-22Đầu: 6 - Đuôi: 1Trượt254
04-08-22Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2271
03-08-22Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng Đề161
02-08-22Đầu: 4 - Đuôi: 2Trượt280
01-08-22Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đầu 5289
31-07-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng Đề53
30-07-22Đầu: 2 - Đuôi: 5Trượt175
29-07-22Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3153
28-07-22Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt94
27-07-22Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5270
26-07-22Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng Đề254
25-07-22Đầu: 1 - Đuôi: 9Trượt50
24-07-22Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng Đề175
23-07-22Đầu: 2 - Đuôi: 5Trượt54
22-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đầu 9156
21-07-22Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt179
20-07-22Đầu: 6 - Đuôi: 9Trượt182
19-07-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đuôi 397
18-07-22Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đầu 1174
17-07-22Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng Đề77
16-07-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4169
15-07-22Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 1154
14-07-22Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 5289
13-07-22Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đuôi 552
12-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1167
11-07-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 098
10-07-22Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7192
09-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đầu 962
08-07-22Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đầu 2171
07-07-22Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6260
06-07-22Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt162
05-07-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng Đề252
04-07-22Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng Đề194
03-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 9268
02-07-22Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 5184
01-07-22Đầu: 7 - Đuôi: 2Trượt196
30-06-22Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9159
29-06-22Đầu: 1 - Đuôi: 0Trượt170
28-06-22Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9194
27-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng Đề296
26-06-22Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đuôi 074
25-06-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8169
24-06-22Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 769
23-06-22Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng Đề270
22-06-22Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng Đề91
21-06-22Đầu: 3 - Đuôi: 2Trượt150
20-06-22Đầu: 9 - Đuôi: 7Trượt69
19-06-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trượt150
18-06-22Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt155
17-06-22Đầu: 1 - Đuôi: 1Trượt157
16-06-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4175
15-06-22Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 1293
14-06-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trượt64
13-06-22Đầu: 3 - Đuôi: 5Trượt288
12-06-22Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8262
11-06-22Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt190
10-06-22Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng Đề253
09-06-22Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 877
08-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng Đề188
07-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 556
06-06-22Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đầu 8287
05-06-22Đầu: 6 - Đuôi: 8Trượt98
04-06-22Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng Đề284
03-06-22Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đầu 4160
02-06-22Đầu: 8 - Đuôi: 6Trượt293
01-06-22Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 1255
31-05-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 293
30-05-22Đầu: 6 - Đuôi: 5Trượt253
29-05-22Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4174
28-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 1150
27-05-22Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 650
26-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1156
25-05-22Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9265
24-05-22Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt72
23-05-22Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt53
22-05-22Đầu: 6 - Đuôi: 3Trượt176
21-05-22Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8177
20-05-22Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 994
19-05-22Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt169
18-05-22Đầu: 3 - Đuôi: 0Trượt286
17-05-22Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3159
16-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng Đề56
15-05-22Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng Đề193
14-05-22Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đuôi 557
13-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 5Trượt60
12-05-22Đầu: 5 - Đuôi: 9Trượt288
11-05-22Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4276
10-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng Đề272
09-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9183
08-05-22Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 3273
07-05-22Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 172
06-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 163
05-05-22Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt160
04-05-22Đầu: 5 - Đuôi: 7Trượt63
03-05-22Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt153
02-05-22Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 7168
01-05-22Đầu: 3 - Đuôi: 4Trượt260
30-04-22Đầu: 5 - Đuôi: 7Trượt273
29-04-22Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt153
28-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 0257
27-04-22Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 4184
26-04-22Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề198
25-04-22Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Đề79
24-04-22Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt166
23-04-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Trượt264
22-04-22Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt281
21-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng Đề261
20-04-22Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3173
19-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 5Trượt288
18-04-22Đầu: 4 - Đuôi: 3Trượt68
17-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7283
16-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4288
15-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 9Trượt256
14-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt89
13-04-22Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt171
12-04-22Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng Đề83
11-04-22Đầu: 8 - Đuôi: 6Trượt251
10-04-22Đầu: 7 - Đuôi: 8Trượt190
09-04-22Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đuôi 460
08-04-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt264
07-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 561
06-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trượt91
05-04-22Đầu: 8 - Đuôi: 6Trượt263
04-04-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt53
03-04-22Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt62
02-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đuôi 263
01-04-22Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt293
31-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 955
30-03-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4289
29-03-22Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt161
28-03-22Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8157
27-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 688
26-03-22Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt183
25-03-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trượt252
24-03-22Đầu: 3 - Đuôi: 8Trượt158
23-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 5Trượt61
22-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng Đề73
21-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt82
20-03-22Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đầu 4167
19-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 153
18-03-22Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 0281
17-03-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trượt73
16-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 179
15-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng Đề157
14-03-22Đầu: 9 - Đuôi: 9Trượt92
13-03-22Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng Đề77
12-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 0Trượt250
11-03-22Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9276
10-03-22Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 271
09-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 8Trượt155
08-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 370
07-03-22Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 7290
06-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 678
05-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1251
04-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9271
03-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1158
02-03-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt169
01-03-22Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt82
28-02-22Đầu: 4 - Đuôi: 3Trượt185
27-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Đề99
26-02-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3292
25-02-22Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đầu 098
24-02-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Trượt165
23-02-22Đầu: 1 - Đuôi: 2Trượt194
22-02-22Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5161
21-02-22Đầu: 1 - Đuôi: 0Trượt181
20-02-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt261
19-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 6159
18-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 0Trượt80
17-02-22Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt283
16-02-22Đầu: 9 - Đuôi: 5Trượt256
15-02-22Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng Đề282
14-02-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt181
13-02-22Đầu: 0 - Đuôi: 0Trượt176
12-02-22Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 7282
11-02-22Đầu: 5 - Đuôi: 9Trượt178
10-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Đề253
09-02-22Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng Đề264
08-02-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Trượt191
07-02-22Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt184
06-02-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Trượt169
05-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4294
04-02-22Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đuôi 786
30-01-22Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đầu 6184
29-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9288
28-01-22Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng Đề82
27-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 5Trượt80
26-01-22Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9278
25-01-22Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đầu 5283
24-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng Đề196
23-01-22Đầu: 5 - Đuôi: 7Trượt155
22-01-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4275
21-01-22Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 4198
20-01-22Đầu: 6 - Đuôi: 9Trượt275