Home > Đề đầu đuôi mb chuẩn nhất

Bạn đang chơi xổ số nhưng đã rất lâu rồi chưa biết mùi chiến thắng, Phải chăng phương pháp soi cầu của bạn đã lạc hậu và không còn chính xác. Hãy dừng lại và đến với chúng tôi bằng công nghệ soi cầu cao cấp từ HĐXS cam kết cung cấp cho bạn những con số chuẩn xác và chắc ăn có 1-0-2, khẳng định giúp bạn thắng lớn hôm nay.

Phí lấy số: 300.000đ

Chốt số chuẩn khẳng định trúng 99,9%
Số được cập nhật từ 08h18h hàng ngày
Sau khi nạp đủ tiền số sẽ Hiện Ra
Hỗ trợ thẻ cào: Viettel,VinaPhone
Tư vấn dịch vụ số chuẩn miền bắc a/e liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nhé!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 300,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
27-05-22
26-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1156
25-05-22Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9265
24-05-22Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt72
23-05-22Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt53
22-05-22Đầu: 6 - Đuôi: 3Trượt176
21-05-22Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8177
20-05-22Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 994
19-05-22Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt169
18-05-22Đầu: 3 - Đuôi: 0Trượt286
17-05-22Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3159
16-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng Đề56
15-05-22Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng Đề193
14-05-22Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đuôi 557
13-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 5Trượt60
12-05-22Đầu: 5 - Đuôi: 9Trượt288
11-05-22Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4276
10-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng Đề272
09-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9183
08-05-22Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 3273
07-05-22Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 172
06-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 163
05-05-22Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt160
04-05-22Đầu: 5 - Đuôi: 7Trượt63
03-05-22Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt153
02-05-22Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 7168
01-05-22Đầu: 3 - Đuôi: 4Trượt260
30-04-22Đầu: 5 - Đuôi: 7Trượt273
29-04-22Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt153
28-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 0257
27-04-22Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 4184
26-04-22Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề198
25-04-22Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Đề79
24-04-22Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt166
23-04-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Trượt264
22-04-22Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt281
21-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng Đề261
20-04-22Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3173
19-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 5Trượt288
18-04-22Đầu: 4 - Đuôi: 3Trượt68
17-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7283
16-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4288
15-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 9Trượt256
14-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt89
13-04-22Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt171
12-04-22Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng Đề83
11-04-22Đầu: 8 - Đuôi: 6Trượt251
10-04-22Đầu: 7 - Đuôi: 8Trượt190
09-04-22Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đuôi 460
08-04-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt264
07-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 561
06-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trượt91
05-04-22Đầu: 8 - Đuôi: 6Trượt263
04-04-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt53
03-04-22Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt62
02-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đuôi 263
01-04-22Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt293
31-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 955
30-03-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4289
29-03-22Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt161
28-03-22Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8157
27-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 688
26-03-22Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt183
25-03-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trượt252
24-03-22Đầu: 3 - Đuôi: 8Trượt158
23-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 5Trượt61
22-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng Đề73
21-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt82
20-03-22Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đầu 4167
19-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 153
18-03-22Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 0281
17-03-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trượt73
16-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 179
15-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng Đề157
14-03-22Đầu: 9 - Đuôi: 9Trượt92
13-03-22Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng Đề77
12-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 0Trượt250
11-03-22Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9276
10-03-22Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 271
09-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 8Trượt155
08-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 370
07-03-22Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 7290
06-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 678
05-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1251
04-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9271
03-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1158
02-03-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt169
01-03-22Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt82
28-02-22Đầu: 4 - Đuôi: 3Trượt185
27-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Đề99
26-02-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3292
25-02-22Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đầu 098
24-02-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Trượt165
23-02-22Đầu: 1 - Đuôi: 2Trượt194
22-02-22Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5161
21-02-22Đầu: 1 - Đuôi: 0Trượt181
20-02-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt261
19-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 6159
18-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 0Trượt80
17-02-22Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt283
16-02-22Đầu: 9 - Đuôi: 5Trượt256
15-02-22Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng Đề282
14-02-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt181
13-02-22Đầu: 0 - Đuôi: 0Trượt176
12-02-22Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 7282
11-02-22Đầu: 5 - Đuôi: 9Trượt178
10-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Đề253
09-02-22Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng Đề264
08-02-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Trượt191
07-02-22Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt184
06-02-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Trượt169
05-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4294
04-02-22Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đuôi 786
30-01-22Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đầu 6184
29-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9288
28-01-22Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng Đề82
27-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 5Trượt80
26-01-22Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9278
25-01-22Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đầu 5283
24-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng Đề196
23-01-22Đầu: 5 - Đuôi: 7Trượt155
22-01-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4275
21-01-22Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 4198
20-01-22Đầu: 6 - Đuôi: 9Trượt275
19-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3179
18-01-22Đầu: 6 - Đuôi: 5Trượt78
17-01-22Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đuôi 188
16-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 3299
15-01-22Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đầu 2196
14-01-22Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 1188
13-01-22Đầu: 5 - Đuôi: 4Trượt159
12-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đuôi 359
11-01-22Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt172
10-01-22Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt261
09-01-22Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đầu 966
08-01-22Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 678
07-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7294
06-01-22Đầu: 6 - Đuôi: 2Trượt170
05-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 998
04-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đầu 359
03-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt173
02-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt292
01-01-22Đầu: 4 - Đuôi: 0Trượt54
31-12-21Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề96
30-12-21Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng Đề64
29-12-21Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng Đề99
28-12-21Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3163
27-12-21Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3189
26-12-21Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 0254
25-12-21Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 486
24-12-21Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3258
23-12-21Đầu: 2 - Đuôi: 9Trượt187
22-12-21Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng Đề289
21-12-21Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 8285
20-12-21Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt282
19-12-21Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt87
18-12-21Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 076
17-12-21Đầu: 8 - Đuôi: 4Trượt79
16-12-21Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng Đề190
15-12-21Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng Đề284
14-12-21Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt170
13-12-21Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 1270
12-12-21Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt182
11-12-21Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng Đề54
10-12-21Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đầu 0170
09-12-21Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt272
08-12-21Đầu: 3 - Đuôi: 2Trượt75
07-12-21Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 3264
06-12-21Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4167
05-12-21Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đầu 2193
04-12-21Đầu: 7 - Đuôi: 2Trượt267
03-12-21Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đầu 098
02-12-21Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng Đề72
01-12-21Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng Đề68
30-11-21Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt186
29-11-21Đầu: 4 - Đuôi: 9Trượt296
28-11-21Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng Đề299
27-11-21Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề280
26-11-21Đầu: 3 - Đuôi: 4Trượt274
25-11-21Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 1265
24-11-21Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 5289
23-11-21Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8195
22-11-21Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3289
21-11-21Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đầu 7291
20-11-21Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt186
19-11-21Đầu: 0 - Đuôi: 9Trượt259
18-11-21Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng Đề185
17-11-21Đầu: 9 - Đuôi: 9Trượt151
16-11-21Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đầu 0277
15-11-21Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6196