Home > Đề đầu đuôi mb chuẩn nhất

Chúng tôi cung cấp dịch vụ soi cầu mục đích mang đến cho a/e một sân chơi lô đề UY TÍN_CHUẨN XÁC hàng đầu Việt Nam! Bởi vì:
-Chúng tôi có phần mềm chốt số Độc Quyền Từ HĐXS.
-Chúng tôi mang đến cho a/e những con số CHUẨN NHẤT.
-Địa chỉ soi cầu UY TÍN. Số a/e lấy khẳng định chính xác tuyệt đối, đảm bảo 100% THẮNG TO!

Phí lấy số: 300.000đ

Chốt số chuẩn khẳng định trúng 99,9%
Số được cập nhật từ 08h18h hàng ngày
Sau khi nạp đủ tiền số sẽ Hiện Ra
Hỗ trợ thẻ cào: Viettel,VinaPhone
Tư vấn dịch vụ số chuẩn miền bắc a/e liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nhé!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 300,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
22-09-21
21-09-21Đầu: 1 - Đuôi: 5Trượt95
20-09-21Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng Đề278
19-09-21Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng Đề170
18-09-21Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 0275
17-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 6Trượt185
16-09-21Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3286
15-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng Đề282
14-09-21Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9250
13-09-21Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 858
12-09-21Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt193
11-09-21Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề54
10-09-21Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đầu 2263
09-09-21Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề259
08-09-21Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8298
07-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng Đề178
06-09-21Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8279
05-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6191
04-09-21Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5271
03-09-21Đầu: 7 - Đuôi: 5Trượt172
02-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 6277
01-09-21Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7299
31-08-21Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0253
30-08-21Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6157
29-08-21Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5183
28-08-21Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 968
27-08-21Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đầu 591
26-08-21Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7157
25-08-21Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt174
24-08-21Đầu: 5 - Đuôi: 4Trượt167
23-08-21Đầu: 0 - Đuôi: 7Trượt295
22-08-21Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1254
21-08-21Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt255
20-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt51
19-08-21Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 481
18-08-21Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4262
17-08-21Đầu: 2 - Đuôi: 1Trượt294
16-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 0Trượt258
15-08-21Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7193
14-08-21Đầu: 0 - Đuôi: 0Trượt281
13-08-21Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4187
12-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt157
11-08-21Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0273
10-08-21Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đầu 7298
09-08-21Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng Đề284
08-08-21Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề268
07-08-21Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4251
06-08-21Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 794
05-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng Đề154
04-08-21Đầu: 3 - Đuôi: 5Trượt91
03-08-21Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 073
02-08-21Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề98
01-08-21Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1295
31-07-21Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 1159
30-07-21Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5190
29-07-21Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 676
28-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 992
27-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1180
26-07-21Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1153
25-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt267
24-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9289
23-07-21Đầu: 3 - Đuôi: 8Trượt269
22-07-21Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 691
21-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8193
20-07-21Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt152
19-07-21Đầu: 0 - Đuôi: 1Trượt158
18-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 0Trượt284
17-07-21Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9169
16-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng Đề77
15-07-21Đầu: 7 - Đuôi: 3Trượt55
14-07-21Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng Đề61
13-07-21Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 777
12-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt180
11-07-21Đầu: 6 - Đuôi: 2Trượt273
10-07-21Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4165
09-07-21Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt81
08-07-21Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt70
07-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 8167
06-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8172
05-07-21Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đầu 0262
04-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 774
03-07-21Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng Đề257
02-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng Đề292
01-07-21Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng Đề272
30-06-21Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đầu 0251
29-06-21Đầu: 6 - Đuôi: 0Trượt169
28-06-21Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8182
27-06-21Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 888
26-06-21Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đầu 9182
25-06-21Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng Đề68
24-06-21Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Đề260
23-06-21Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 965
22-06-21Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 0280
21-06-21Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 4194
20-06-21Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 9170
19-06-21Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt281
18-06-21Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1154
17-06-21Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt85
16-06-21Đầu: 0 - Đuôi: 5Trượt259
15-06-21Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đầu 873
14-06-21Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đầu 4279
13-06-21Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 7268
12-06-21Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng Đề274
11-06-21Đầu: 2 - Đuôi: 5Trượt274
10-06-21Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Đề199