Home > XSMT Dàn Xỉu Chủ 10 Con

Ứng dụng công nghệ Soi Cầu Độc Quyền Từ HĐXS” Mang lại sự hài lòng tuyệt đối về chất lượng dịch vụ cho anh em, với chi phí thấp và đảm bảo tỷ lệ trúng cao, Nếu bạn muốn trúng to thì đừng bỏ qua cầu này nhé, Nhanh tay nạp thẻ để nhận ngay cầu đẹp chuẩn xác hôm nay!

XSMT Dàn Xỉu Chủ 10 Con: 800,000đ

⇒Số mua tính phí khẳng định chính xác tuyệt đối
⇒Anh em nhận số từ 8h−17h hàng ngày
⇒Sau khi nạp đủ tiền số sẽ xuất hiện
⇒Hỗ trợ thẻ cào: Viettel,Mobi,Vina
⇒Cần tư vấn CHÁT với admin nhé!

Dàn Xíu Chủ 10 Con MT Ăn Chắc chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 800,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
20-01-21
19-01-21Đắc Lắc: 688,765,631,339,718,346,094,811,067,717,
Quảng Nam: 603,234,664,911,006,917,985,883,692,128
Trượt189
18-01-21TT Huế: 348,678,619,049,775,788,677,016,777,791,
Phú Yên: 266,727,886,323,087,400,693,485,089,840
Trúng 791 TT Huế,
Trúng 089 Phú Yên
230
17-01-21Kon Tum: 107,448,589,142,369,886,406,133,061,277,
Khánh Hòa: 514,022,075,417,832,210,511,315,835,996
Trúng 448 Kon Tum196
16-01-21Đà Nẵng: 688,899,910,314,104,852,348,514,251,824,
Quảng Ngãi: 872,883,497,107,950,299,813,074,899,828,
Đắc Nông: 821,929,979,278,092,066,966,894,603,111
Trượt216
15-01-21Gia Lai: 934,340,067,778,472,816,868,696,257,870,
Ninh Thuận: 443,949,169,508,511,819,782,553,311,813
Trúng 778 Gia Lai184
14-01-21Bình Định: 610,430,886,513,866,137,208,978,293,318,
Quảng Trị: 175,962,585,342,464,489,787,756,075,677,
Quảng Bình: 728,458,002,156,274,494,957,702,220,886
Trúng 957 Quảng Bình227
13-01-21Đà Nẵng: 890,622,878,595,221,418,481,576,758,186,
Khánh Hòa: 068,388,708,017,572,361,475,364,704,716
Trúng 716 Khánh Hòa271
12-01-21Đắc Lắc: 047,456,532,791,764,094,054,559,009,698,
Quảng Nam: 423,185,244,609,085,517,851,124,151,736
Trúng 791 Đắc Lắc,
Trúng 736 Quảng Nam
223
11-01-21TT Huế: 353,913,751,489,390,366,092,405,018,903,
Phú Yên: 739,314,075,455,821,914,319,337,341,545
Trượt159
10-01-21Kon Tum: 754,520,224,880,327,765,122,825,476,229,
Khánh Hòa: 982,001,898,621,892,577,406,861,903,824
Trúng 122 Kon Tum,
Trúng 621 Khánh Hòa
205
09-01-21Đà Nẵng: 333,302,860,806,126,423,824,610,364,192,
Quảng Ngãi: 907,653,265,493,081,057,208,105,439,106,
Đắc Nông: 469,997,862,457,953,034,787,149,734,756
Trúng 081 Quảng Ngãi,
Trúng 862 Đắc Nông
249
08-01-21Gia Lai: 915,418,796,309,148,657,056,511,691,364,
Ninh Thuận: 658,128,402,241,629,034,732,045,201,820
Trúng 418 Gia Lai,
Trúng 402 Ninh Thuận
212
07-01-21Bình Định: 295,136,085,791,697,344,528,168,506,594,
Quảng Trị: 195,817,383,404,405,576,667,709,074,683,
Quảng Bình: 685,189,595,162,839,539,613,287,297,155
Trúng 136 Bình Định223
06-01-21Đà Nẵng: 471,144,041,846,085,458,122,420,291,346,
Khánh Hòa: 001,142,989,074,423,646,495,176,413,161
Trượt273
05-01-21Đắc Lắc: 707,660,060,584,348,396,480,244,087,022,
Quảng Nam: 375,013,231,346,623,581,474,612,381,780
Trúng 348 Đắc Lắc178
04-01-21TT Huế: 716,652,275,483,316,962,622,943,706,947,
Phú Yên: 676,851,167,791,120,742,696,402,349,760
Trượt156
03-01-21Kon Tum: 925,615,749,233,741,766,126,104,996,493,
Khánh Hòa: 539,636,765,195,149,564,046,705,223,882
Trúng 564 Khánh Hòa187
02-01-21Đà Nẵng: 185,879,891,376,598,064,989,323,907,404,
Quảng Ngãi: 150,305,582,012,954,966,248,685,087,533,
Đắc Nông: 714,203,444,400,238,599,676,027,037,152
Trúng 907 Đà Nẵng,
Trúng 599 Đắc Nông
177
01-01-21Gia Lai: 141,316,495,438,564,634,422,236,738,894,
Ninh Thuận: 380,662,724,103,302,941,373,565,422,902
Trúng 302 Ninh Thuận245
31-12-20Bình Định: 826,956,821,276,505,401,463,683,202,691,
Quảng Trị: 200,442,506,872,565,986,602,030,455,212,
Quảng Bình: 601,116,738,059,639,920,456,179,157,083
Trúng 956 Bình Định,
Trúng 116 Quảng Bình
253
30-12-20Đà Nẵng: 075,044,185,613,089,083,470,429,958,748,
Khánh Hòa: 195,604,271,884,864,957,427,806,503,207
Trượt217
29-12-20Đắc Lắc: 921,786,458,776,244,674,546,782,974,103,
Quảng Nam: 094,933,730,614,853,979,375,374,845,792
Trúng 103 Đắc Lắc,
Trúng 853 Quảng Nam
250
28-12-20TT Huế: 440,191,289,985,043,798,200,480,491,944,
Phú Yên: 897,436,647,985,125,152,838,335,087,302
Trúng 480 TT Huế207
27-12-20Kon Tum: 536,523,785,640,943,200,397,951,964,090,
Khánh Hòa: 529,607,118,464,442,822,628,704,154,466
Trúng 200 Kon Tum164
26-12-20Đà Nẵng: 220,815,421,507,638,974,934,914,103,814,
Quảng Ngãi: 429,950,457,196,361,061,075,289,093,842,
Đắc Nông: 517,975,061,123,209,488,656,581,423,637
Trượt198
25-12-20Gia Lai: 114,055,308,541,771,241,172,195,212,094,
Ninh Thuận: 968,844,647,360,056,577,090,611,214,791
Trúng 195 Gia Lai,
Trúng 611 Ninh Thuận
231
24-12-20Bình Định: 673,017,848,741,674,596,423,539,876,590,
Quảng Trị: 663,452,010,233,999,311,978,850,125,500,
Quảng Bình: 603,932,484,087,447,299,220,210,836,522
Trúng 674 Bình Định,
Trúng 500 Quảng Trị
264
23-12-20Đà Nẵng: 106,460,486,732,154,912,004,707,783,172,
Khánh Hòa: 055,897,952,964,769,978,676,459,522,081
Trượt265
22-12-20Đắc Lắc: 311,807,073,153,214,217,897,309,853,250,
Quảng Nam: 750,299,189,518,394,553,245,113,813,030
Trúng 250 Đắc Lắc,
Trúng 518 Quảng Nam
169
21-12-20TT Huế: 223,486,731,256,095,619,767,038,672,047,
Phú Yên: 546,982,264,218,849,789,414,685,146,189
Trúng 685 Phú Yên202
20-12-20Kon Tum: 389,385,516,415,808,644,766,054,962,308,
Khánh Hòa: 515,604,643,231,645,176,822,759,986,960
Trúng 389 Kon Tum261
19-12-20Đà Nẵng: 935,365,467,695,625,159,426,542,684,603,
Quảng Ngãi: 059,996,075,636,702,530,071,546,137,493,
Đắc Nông: 605,889,116,887,871,002,553,000,082,734
Trúng 684 Đà Nẵng,
Trúng 636 Quảng Ngãi,
Trúng 871 Đắc Nông
182
18-12-20Gia Lai: 412,304,180,105,544,034,227,764,795,761,
Ninh Thuận: 969,902,983,816,433,887,847,082,216,339
Trúng 764 Gia Lai216
17-12-20Bình Định: 493,523,458,261,884,623,648,473,909,701,
Quảng Trị: 717,840,339,547,990,640,746,488,177,710,
Quảng Bình: 769,009,546,287,033,412,680,300,182,001
Trúng 261 Bình Định225
16-12-20Đà Nẵng: 560,097,461,086,555,510,952,828,325,641,
Khánh Hòa: 385,251,188,048,561,651,960,930,244,982
Trúng 982 Khánh Hòa263
15-12-20Đắc Lắc: 053,441,957,195,629,939,207,733,124,611,
Quảng Nam: 910,968,063,903,111,944,079,680,821,646
Trượt219
14-12-20TT Huế: 839,727,714,124,421,320,777,340,710,863,
Phú Yên: 861,366,649,674,393,916,784,813,527,102
Trúng 340 TT Huế286
13-12-20Kon Tum: 647,315,924,892,974,425,982,083,831,868,
Khánh Hòa: 901,925,827,792,784,859,768,609,578,862
Trượt218
12-12-20Đà Nẵng: 531,250,378,518,478,995,671,800,781,846,
Quảng Ngãi: 412,174,458,142,903,221,809,622,431,895,
Đắc Nông: 219,573,630,254,060,198,944,074,765,156
Trúng 531 Đà Nẵng,
Trúng 458 Quảng Ngãi
256
11-12-20Gia Lai: 337,415,550,491,854,314,629,756,216,493,
Ninh Thuận: 760,038,031,931,124,702,536,550,136,487
Trúng 493 Gia Lai155
10-12-20Bình Định: 706,013,450,811,637,947,192,813,528,266,
Quảng Trị: 626,539,731,480,839,888,332,896,154,828,
Quảng Bình: 297,613,309,327,723,251,130,512,455,415
Trúng 947 Bình Định,
Trúng 626 Quảng Trị
212
09-12-20Đà Nẵng: 350,690,004,848,101,225,053,585,496,614,
Khánh Hòa: 141,673,103,950,382,130,660,914,410,252
Trúng 690 Đà Nẵng,
Trúng 252 Khánh Hòa
212
08-12-20Đắc Lắc: 985,032,586,839,911,024,572,124,965,724,
Quảng Nam: 395,995,506,616,218,276,637,214,364,863
Trúng 032 Đắc Lắc135
07-12-20TT Huế: 882,192,511,785,274,800,647,364,780,007,
Phú Yên: 263,792,678,927,587,228,637,822,709,806
Trúng 511 TT Huế198
06-12-20Kon Tum: 508,058,934,942,815,832,556,149,564,307,
Khánh Hòa: 999,941,757,699,606,156,296,851,258,615
Trượt154
05-12-20Đà Nẵng: 638,353,730,623,795,767,240,140,339,752,
Quảng Ngãi: 755,241,223,933,237,869,607,213,842,828,
Đắc Nông: 529,463,791,551,268,572,325,243,327,396
Trúng 623 Đà Nẵng197
04-12-20Gia Lai: 310,009,835,240,528,594,194,568,829,189,
Ninh Thuận: 509,344,694,113,608,802,360,550,578,840
Trúng 578 Ninh Thuận149
03-12-20Bình Định: 345,901,112,863,398,871,511,615,903,015,
Quảng Trị: 778,504,171,402,031,498,149,739,234,762,
Quảng Bình: 946,543,584,988,199,261,468,686,939,427
Trúng 015 Bình Định,
Trúng 762 Quảng Trị
201
02-12-20Đà Nẵng: 455,626,160,346,528,827,018,808,188,825,
Khánh Hòa: 295,028,380,032,342,471,565,347,169,269
Trúng 827 Đà Nẵng204
01-12-20Đắc Lắc: 128,752,744,157,074,313,371,294,965,130,
Quảng Nam: 487,309,059,321,648,681,488,071,008,084
Trúng 744 Đắc Lắc236
30-11-20TT Huế: 397,902,430,599,729,713,196,780,423,037,
Phú Yên: 150,627,578,154,799,121,038,890,286,826
Trúng 578 Phú Yên271
29-11-20Kon Tum: 639,652,130,269,803,551,329,237,420,341,
Khánh Hòa: 109,378,271,723,153,390,645,721,172,553
Trượt160
28-11-20Đà Nẵng: 542,158,820,985,676,729,712,955,948,796,
Quảng Ngãi: 086,744,947,059,858,227,185,646,086,421,
Đắc Nông: 181,367,865,830,370,131,191,302,747,372
Trúng 086 Quảng Ngãi,
Trúng 302 Đắc Nông
211
27-11-20Gia Lai: 600,503,709,875,910,840,930,439,062,749,
Ninh Thuận: 985,353,163,084,925,955,394,467,206,922
Trượt241
26-11-20Bình Định: 267,336,449,207,174,356,106,070,185,629,
Quảng Trị: 958,451,307,605,789,136,106,392,011,846,
Quảng Bình: 330,945,493,725,861,078,360,482,229,437
Trượt211
25-11-20Đà Nẵng: 075,133,932,122,239,420,960,409,808,633,
Khánh Hòa: 537,570,792,931,840,352,222,130,773,816
Trượt209
24-11-20Đắc Lắc: 972,403,288,807,861,985,062,738,009,064,
Quảng Nam: 440,697,413,419,807,271,733,483,989,965
Trúng 419 Quảng Nam159
23-11-20TT Huế: 813,174,817,098,276,389,345,605,251,130,
Phú Yên: 759,975,986,279,965,516,953,418,885,515
Trúng 098 TT Huế270
22-11-20Kon Tum: 769,797,394,438,451,837,659,216,782,774,
Khánh Hòa: 118,275,535,815,700,876,732,458,188,032
Trúng 782 Kon Tum,
Trúng 700 Khánh Hòa
194
21-11-20Đà Nẵng: 433,800,284,748,965,503,728,460,269,124,
Quảng Ngãi: 297,472,221,186,689,317,687,338,801,406,
Đắc Nông: 014,235,453,321,001,429,006,818,314,059
Trượt227
20-11-20Gia Lai: 350,449,354,505,283,844,325,412,145,760,
Ninh Thuận: 997,481,001,507,318,388,636,409,071,796
Trúng 325 Gia Lai,
Trúng 318 Ninh Thuận
206
19-11-20Bình Định: 088,261,971,622,463,602,810,462,382,682,
Quảng Trị: 463,259,624,229,366,156,148,608,765,469,
Quảng Bình: 052,885,417,855,388,721,763,290,373,634
Trúng 765 Quảng Trị,
Trúng 388 Quảng Bình
223
18-11-20Đà Nẵng: 468,724,494,816,541,331,526,528,908,975,
Khánh Hòa: 135,340,639,446,987,329,845,854,829,323
Trượt283
17-11-20Đắc Lắc: 209,822,766,943,526,315,751,348,919,790,
Quảng Nam: 670,754,036,434,110,664,941,224,976,744
Trúng 224 Quảng Nam203
16-11-20TT Huế: 014,078,919,663,752,888,207,260,902,366,
Phú Yên: 486,305,057,946,243,404,417,331,873,803
Trúng TT Huế202
15-11-20Kon Tum: 188,579,850,637,086,532,010,004,396,872,
Khánh Hòa: 987,614,601,233,244,259,646,418,941,140
Trượt217
14-11-20Đà Nẵng: 731,071,579,372,325,622,018,520,882,309,
Quảng Ngãi: 107,591,386,253,499,483,538,497,169,539,
Đắc Nông: 489,369,478,564,878,623,340,477,637,302
Trúng 591 Quảng Ngãi236
13-11-20Gia Lai: 610,986,742,476,695,815,556,407,664,234,
Ninh Thuận: 187,554,259,164,611,833,118,882,117,962
Trượt281
12-11-20Bình Định: 792,496,586,968,467,442,981,448,224,234,
Quảng Trị: 122,540,920,417,427,679,119,987,290,914,
Quảng Bình: 432,630,408,010,967,894,296,700,367,161
Trúng 224 Bình Định,
Trúng 540 Quảng Trị
193
11-11-20Khánh Hòa: 142,549,256,505,087,553,086,402,552,345,
Đà Nẵng: 502,705,088,421,264,615,534,875,197,060
Trúng 502 Đà Nẵng294
10-11-20Đắc Lắc: 177,342,255,188,045,084,995,943,614,539,
Quảng Nam: 764,952,998,983,978,812,536,066,782,751
Trượt195
09-11-20TT Huế: 203,713,339,317,287,898,142,091,349,681,
Phú Yên: 325,665,950,972,260,158,201,393,642,572
Trượt202
08-11-20Kon Tum: 864,427,844,967,669,134,236,018,253,474,
Khánh Hòa: 099,592,269,064,519,016,217,436,932,093
Trúng 099 Khánh Hòa186
07-11-20Đà Nẵng: 834,001,313,564,168,849,359,320,537,809,
Quảng Ngãi: 268,823,992,731,180,085,411,049,849,750,
Đắc Nông: 456,448,362,289,370,782,721,671,431,277
Trượt252
06-11-20Gia Lai: 967,608,098,830,963,401,765,685,579,596,
Ninh Thuận: 833,931,894,206,722,061,657,127,713,130
Trượt209
05-11-20Bình Định: 995,420,424,809,586,522,031,684,688,882,
Quảng Trị: 530,406,526,827,922,434,238,785,710,667,
Quảng Bình: 280,777,484,866,057,627,245,679,631,227
Trúng 667 Quảng Trị,
Trúng 057 Quảng Bình
227
04-11-20Đà Nẵng: 911,170,713,552,473,300,574,424,620,583,
Khánh Hòa: 148,600,074,474,059,483,004,507,687,993
Trượt214
03-11-20Đắc Lắc: 672,099,649,958,313,660,138,742,450,745,
Quảng Nam: 743,792,750,235,390,141,386,854,366,759
Trúng 750 Quảng Nam217
02-11-20TT Huế: 612,925,280,988,941,768,999,043,134,834,
Phú Yên: 327,508,930,596,437,206,105,259,383,351
Trượt180
01-11-20Kon Tum: 961,275,500,510,172,928,790,405,144,960,
Khánh Hòa: 727,894,331,399,513,433,657,543,139,368
Trúng 405 Kon Tum,
Trúng 894 Khánh Hòa
255
31-10-20Đà Nẵng: 396,325,038,967,137,866,746,964,484,296,
Quảng Ngãi: 348,386,692,344,481,138,102,586,782,855,
Đắc Nông: 555,507,606,090,570,018,713,648,317,678
Trúng 570 Đắc Nông202
30-10-20Gia Lai: 132,361,233,335,585,357,223,890,780,750,
Ninh Thuận: 698,923,418,865,245,099,989,660,420,442
Trượt220
29-10-20Bình Định: 195,961,879,648,003,833,231,402,087,524,
Quảng Trị: 642,487,030,975,556,261,866,431,561,672,
Quảng Bình: 206,902,941,051,802,115,570,821,684,373
Trúng 087 Bình Định,
Trúng 261 Quảng Trị
235
28-10-20Đà Nẵng: 191,343,695,574,925,511,698,264,721,040,
Khánh Hòa: 827,423,908,923,258,545,710,431,472,010
Trượt219
27-10-20Đắc Lắc: 073,716,650,167,292,962,200,715,221,395,
Quảng Nam: 240,271,196,165,550,711,451,668,947,713
Trúng 550 Quảng Nam211
26-10-20TT Huế: 686,641,935,611,227,748,134,754,858,535,
Phú Yên: 799,311,539,176,377,402,166,915,440,562
Trượt200
25-10-20Kon Tum: 971,253,384,036,443,879,436,862,333,506,
Khánh Hòa: 875,123,819,399,147,552,615,445,746,719
Trúng 333 Kon Tum,
Trúng 615 Khánh Hòa
251