Home > XSMT Dàn Xỉu Chủ 10 Con

Ứng dụng công nghệ Soi Cầu Độc Quyền Từ HĐXS” Mang lại sự hài lòng tuyệt đối về chất lượng dịch vụ cho anh em, với chi phí thấp và đảm bảo tỷ lệ trúng cao, Nếu bạn muốn trúng to thì đừng bỏ qua cầu này nhé, Nhanh tay nạp thẻ để nhận ngay cầu đẹp chuẩn xác hôm nay!

XSMT Dàn Xỉu Chủ 10 Con: 800,000đ

⇒Số mua tính phí khẳng định chính xác tuyệt đối
⇒Anh em nhận số từ 8h−17h hàng ngày
⇒Sau khi nạp đủ tiền số sẽ xuất hiện
⇒Hỗ trợ thẻ cào: Viettel,Mobi,Vina
⇒Cần tư vấn CHÁT với admin nhé!

Dàn Xíu Chủ 10 Con MT Ăn Chắc chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 800,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn bạn nhé!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
30-05-20
29-05-20Gia Lai: 008,081,414,706,185,993,552,476,957,219,
Ninh Thuận: 761,276,983,168,161,713,280,500,767,177
Trúng Gia Lai216
28-05-20Bình Định: 646,080,605,418,087,573,344,349,303,747,
Quảng Trị: 022,034,604,449,950,429,290,643,571,854,
Quảng Bình: 813,434,590,690,714,863,398,402,569,271
Trúng 290 Quảng Trị,
Trúng 714 Quảng Bình
173
27-05-20Đà Nẵng: 829,838,495,131,751,106,505,162,655,378,
Khánh Hòa: 428,914,055,806,301,563,129,508,083,068
Trượt224
26-05-20Đắc Lắc: 048,183,307,586,051,904,578,734,747,090,
Quảng Nam: 107,694,755,759,602,228,963,710,701,109
Trượt215
25-05-20TT Huế: 260,416,097,272,867,862,514,443,323,943,
Phú Yên: 370,692,581,713,590,786,116,018,362,300
Trúng 272 TT Huế,
Trúng 590 Phú Yên
207
24-05-20Kon Tum: 936,355,149,538,134,876,891,598,899,805,
Khánh Hòa: 833,372,507,483,274,873,763,578,148,513
Trượt268
23-05-20Đà Nẵng: 264,438,551,702,080,260,645,653,195,466,
Quảng Ngãi: 615,945,422,361,257,004,074,908,219,068,
Đắc Nông: 523,134,116,509,742,923,574,581,771,797
Trúng 361 Quảng Ngãi212
22-05-20Gia Lai: 574,136,543,595,131,430,125,762,129,281,
Ninh Thuận: 230,442,807,488,124,188,977,699,481,361
Trúng 574 Gia Lai,
Trúng 977 Ninh Thuận
153
21-05-20Bình Định: 191,166,050,219,135,404,674,850,816,389,
Quảng Trị: 123,224,625,930,465,331,559,698,960,148,
Quảng Bình: 572,503,969,200,750,458,419,395,668,920
Trúng 219 Bình Định169
20-05-20Đà Nẵng: 019,508,774,241,481,247,581,057,346,861,
Khánh Hòa: 225,738,751,301,289,815,580,076,613,709
Trúng 247 Đà Nẵng159
19-05-20Đắc Lắc: 942,373,348,385,214,272,574,333,949,999,
Quảng Nam: 558,591,042,492,088,058,938,287,943,372
Trúng 558 Quảng Nam227
18-05-20TT Huế: 634,231,497,398,111,729,594,166,237,019,
Phú Yên: 625,022,411,632,939,352,947,174,294,460
Trượt163
17-05-20Kon Tum: 069,431,409,567,001,212,227,144,490,113,
Khánh Hòa: 087,301,711,813,035,353,497,898,012,793
Trượt281
16-05-20Đà Nẵng: 638,872,939,422,762,899,722,314,041,214,
Quảng Ngãi: 993,443,351,669,204,394,776,002,524,307,
Đắc Nông: 380,855,076,325,088,957,104,304,667,948
Trúng 214 Đà Nẵng,
Trúng 948 Đắc Nông
254
15-05-20Gia Lai: 516,466,070,159,463,852,096,491,513,998,
Ninh Thuận: 611,645,493,589,828,323,919,706,633,713
Trúng 513 Gia Lai173
14-05-20Bình Định: 412,540,345,172,660,464,437,282,666,098,
Quảng Trị: 244,327,988,442,879,062,728,727,680,276,
Quảng Bình: 691,325,153,443,450,573,945,098,643,230
Trúng 573 Quảng Bình275
13-05-20Đà Nẵng: 025,742,655,320,667,502,252,315,243,072,
Khánh Hòa: 429,184,505,172,434,840,077,156,631,708
Trượt223
12-05-20Đắc Lắc: 164,294,090,436,941,494,425,429,656,755,
Quảng Nam: 217,744,786,991,180,605,262,018,393,385
Trượt216
11-05-20TT Huế: 167,026,642,116,638,963,669,177,572,106,
Phú Yên: 535,288,494,468,038,106,788,884,529,251
Trượt267
10-05-20Kon Tum: 816,002,024,712,658,916,580,167,490,191,
Khánh Hòa: 083,407,806,455,462,952,019,410,611,827
Trượt150
09-05-20Đà Nẵng: 876,072,979,188,671,567,234,524,081,778,
Quảng Ngãi: 306,376,464,136,823,370,994,085,764,000,
Đắc Nông: 364,926,481,527,997,892,878,632,743,677
Trượt190
08-05-20Gia Lai: 400,413,715,043,010,553,788,663,186,662,
Ninh Thuận: 567,834,904,365,023,991,056,494,912,113
Trúng 494 Ninh Thuận202
07-05-20Bình Định: 005,214,472,745,400,174,626,554,084,184,
Quảng Trị: 997,742,778,143,327,944,408,483,678,145,
Quảng Bình: 872,015,433,387,886,279,857,092,016,213
Trượt226
06-05-20Đà Nẵng: 059,951,928,102,075,749,105,926,903,106,
Khánh Hòa: 061,811,606,670,099,246,658,163,302,158
Trúng 928 Đà Nẵng,
Trúng 099 Khánh Hòa
215
05-05-20Đắc Lắc: 083,150,261,188,108,534,016,282,447,611,
Quảng Nam: 555,786,803,587,740,102,946,016,155,213
Trúng 803 Quảng Nam212
04-05-20TT Huế: 577,313,668,280,410,383,713,088,669,154,
Phú Yên: 574,280,437,071,018,893,779,780,103,213
Trúng 668 TT Huế,
Trúng 213 Phú Yên
166
03-05-20Kon Tum: 699,355,442,218,087,200,797,530,404,925,
Khánh Hòa: 149,691,910,489,907,208,006,636,130,560
Trượt209
02-05-20Đà Nẵng: 592,101,522,965,606,352,873,884,971,343,
Quảng Ngãi: 590,001,557,701,407,567,993,818,660,697,
Đắc Nông: 776,637,969,978,652,800,516,812,620,073
Trúng 884 Đà Nẵng,
Trúng 557 Quảng Ngãi
254
01-05-20Gia Lai: 467,678,884,499,971,308,945,233,622,839,
Ninh Thuận: 423,217,199,597,443,775,676,309,138,567
Trượt161
30-04-20Bình Định: 486,336,217,472,070,777,251,399,822,224,
Quảng Trị: 637,439,855,328,409,650,940,872,096,988,
Quảng Bình: 760,198,507,158,681,108,971,078,056,584
Trượt205
29-04-20Đà Nẵng: 502,002,654,430,739,817,276,070,019,543,
Khánh Hòa: 047,352,737,451,539,785,631,380,222,934
Trúng 785 Khánh Hòa161
28-04-20Đắc Lắc: 354,822,624,370,872,840,264,701,763,027,
Quảng Nam: 287,658,430,055,271,072,905,668,696,258
Trượt203
27-04-20TT Huế: 901,770,304,132,568,351,491,837,287,602,
Phú Yên: 748,502,239,188,447,564,660,810,718,083
Trúng 188 Phú Yên168
26-04-20Kon Tum: 278,212,215,250,097,846,828,397,362,380,
Khánh Hòa: 884,518,652,943,819,203,050,949,991,841
Trúng 397 Kon Tum,
Trúng 991 Khánh Hòa
274
25-04-20Đà Nẵng: 337,828,590,040,905,486,705,953,789,753,
Quảng Ngãi: 816,071,965,808,992,135,483,322,165,881,
Đắc Nông: 366,622,727,662,921,960,260,463,794,751
Trúng 486 Đà Nẵng,
Trúng 135 Quảng Ngãi,
Trúng 921 Đắc Nông
155
31-03-20Đắc Lắc: 685,705,957,026,201,532,625,092,667,828,
Quảng Nam: 245,203,229,431,073,698,691,258,844,454
Trượt247
30-03-20TT Huế: 712,396,575,864,461,981,795,726,248,927,
Phú Yên: 557,249,229,260,061,457,632,832,990,972
Trúng 990 Phú Yên206
29-03-20Kon Tum: 542,112,699,777,288,381,662,370,894,595,
Khánh Hòa: 597,186,864,246,147,909,289,174,679,352
Trượt287
28-03-20Đà Nẵng: 315,396,484,580,788,680,480,649,676,937,
Quảng Ngãi: 873,267,848,526,117,697,247,147,923,531,
Đắc Nông: 777,109,076,015,156,763,368,971,955,811
Trúng 811 Đắc Nông271
27-03-20Gia Lai: 374,070,894,987,151,615,060,610,030,718,
Ninh Thuận: 826,081,595,383,929,731,768,915,573,743
Trúng 615 Gia Lai229
26-03-20Bình Định: 086,900,260,967,378,054,231,081,734,732,
Quảng Trị: 144,344,124,670,560,875,958,895,828,263,
Quảng Bình: 739,306,870,458,562,511,018,706,026,309
Trúng 054 Bình Định,
Trúng 895 Quảng Trị
162
25-03-20Đà Nẵng: 372,926,992,315,445,388,251,490,460,735,
Khánh Hòa: 905,907,313,791,952,443,813,649,710,608
Trượt165
24-03-20Đắc Lắc: 711,220,069,411,127,154,838,146,721,622,
Quảng Nam: 845,287,254,213,486,588,003,657,202,952
Trúng 721 Đắc Lắc,
Trúng 845 Quảng Nam
176
23-03-20TT Huế: 838,916,008,109,535,789,499,975,411,786,
Phú Yên: 261,371,806,616,686,086,061,573,269,984
Trượt237
22-03-20Kon Tum: 468,744,304,435,033,648,327,978,823,967,
Khánh Hòa: 835,660,091,249,284,568,650,507,248,385
Trúng 978 Kon Tum,
Trúng 248 Khánh Hòa
220
21-03-20Đà Nẵng: 951,256,603,431,539,630,473,508,344,371,
Quảng Ngãi: 862,475,807,446,187,785,451,020,401,267,
Đắc Nông: 521,428,875,052,748,204,868,270,447,065
Trượt234
20-03-20Gia Lai: 370,044,252,812,611,833,335,907,904,602,
Ninh Thuận: 930,929,305,234,818,054,191,543,906,855
Trúng 252 Gia Lai218
19-03-20Bình Định: 277,581,962,856,829,446,460,479,065,314,
Quảng Trị: 740,347,886,431,334,010,305,109,950,298,
Quảng Bình: 357,165,953,120,762,829,267,134,714,407
Trúng 277 Bình Định,
Trúng 334 Quảng Trị,
Trúng 134 Quảng Bình
186
18-03-20Đà Nẵng: 313,152,016,678,166,021,727,818,006,240,
Khánh Hòa: 222,360,184,224,755,348,855,676,303,179
Trúng 240 Đà Nẵng,
Trúng 676 Khánh Hòa
218
17-03-20Đắc Lắc: 236,413,237,631,068,595,117,856,450,875,
Quảng Nam: 001,338,970,948,433,640,407,372,259,707
Trượt216
16-03-20TT Huế: 143,096,687,180,182,642,355,778,696,672,
Phú Yên: 666,893,183,807,639,728,920,501,217,754
Trúng 355 TT Huế217
15-03-20Kon Tum: 206,256,325,807,457,673,447,376,066,090,
Khánh Hòa: 147,158,874,123,730,805,652,678,263,952
Trúng 447 Kon Tum,
Trúng 730 Khánh Hòa
239
14-03-20Đà Nẵng: 979,643,235,868,057,078,629,357,994,088,
Quảng Ngãi: 041,563,893,296,819,668,576,547,539,254,
Đắc Nông: 413,701,762,199,146,451,850,248,368,217
Trúng 547 Quảng Ngãi223
13-03-20Gia Lai: 657,239,885,519,376,640,187,033,537,182,
Ninh Thuận: 423,033,319,950,147,271,808,981,953,722
Trượt273
12-03-20Bình Định: 537,153,816,004,876,306,138,001,075,466,
Quảng Trị: 896,665,065,375,519,876,700,410,710,582,
Quảng Bình: 584,659,025,634,411,211,622,442,745,282
Trúng 004 Bình Định196
11-03-20Đà Nẵng: 993,562,445,475,670,105,502,154,362,884,
Khánh Hòa: 306,967,785,136,877,109,223,814,688,202
Trúng 993 Đà Nẵng,
Trúng 785 Khánh Hòa
245
10-03-20Đắc Lắc: 591,077,578,344,842,084,035,668,910,723,
Quảng Nam: 263,742,186,039,123,418,781,701,525,374
Trượt281
09-03-20TT Huế: 127,233,816,532,567,303,156,598,263,026,
Phú Yên: 851,678,200,878,924,523,887,052,814,254
Trượt143
08-03-20Kon Tum: 107,157,468,955,220,606,656,242,051,008,
Khánh Hòa: 899,244,771,223,285,538,810,632,120,985
Trúng 810 Khánh Hòa156
07-03-20Đà Nẵng: 123,971,467,271,095,506,368,291,532,757,
Quảng Ngãi: 587,608,736,680,690,621,422,070,951,825,
Đắc Nông: 953,690,270,961,692,725,015,185,147,915
Trúng 271 Đà Nẵng276
06-03-20Gia Lai: 576,831,973,863,161,509,464,894,042,591,
Ninh Thuận: 211,510,295,393,687,175,266,860,141,067
Trúng 161 Gia Lai,
Trúng 295 Ninh Thuận
220
05-03-20Bình Định: 381,376,819,881,545,432,248,038,338,657,
Quảng Trị: 415,206,742,274,423,561,990,657,114,704,
Quảng Bình: 819,661,761,846,369,921,821,479,594,413
Trượt203
04-03-20Đà Nẵng: 810,254,502,765,627,035,122,782,205,508,
Khánh Hòa: 702,077,796,765,241,224,094,871,867,091
Trúng 035 Đà Nẵng280
03-03-20Đắc Lắc: 114,839,769,307,625,591,184,513,965,345,
Quảng Nam: 245,904,201,937,439,942,141,917,253,883
Trượt257
02-03-20TT Huế: 199,176,222,822,632,401,025,002,154,452,
Phú Yên: 334,743,461,157,187,805,471,553,300,186
Trúng 743 Phú Yên283
01-03-20Kon Tum: 597,168,246,607,590,841,400,059,239,782,
Khánh Hòa: 095,349,151,784,442,090,687,545,951,797
Trúng 400 Kon Tum,
Trúng 095 Khánh Hòa
209
29-02-20Đà Nẵng: 035,015,686,233,788,317,951,869,871,780,
Quảng Ngãi: 960,103,982,837,299,141,911,882,673,399,
Đắc Nông: 429,411,611,862,873,756,522,329,728,955
Trúng 871 Đà Nẵng230
28-02-20Gia Lai: 655,491,324,224,120,856,292,582,657,960,
Ninh Thuận: 335,782,961,330,232,984,959,050,868,980
Trúng 856 Gia Lai,
Trúng 232 Ninh Thuận
199
27-02-20Bình Định: 331,560,904,403,278,597,839,251,445,699,
Quảng Trị: 897,018,574,834,732,995,452,131,710,525,
Quảng Bình: 042,174,078,692,828,243,047,056,181,033
Trúng 574 Quảng Trị,
Trúng 181 Quảng Bình
164
26-02-20Đà Nẵng: 091,499,256,293,276,145,487,643,156,849,
Khánh Hòa: 851,357,273,916,022,317,445,985,029,207
Trúng 293 Đà Nẵng235
25-02-20Đắc Lắc: 140,596,773,782,150,495,807,041,045,255,
Quảng Nam: 120,903,153,252,559,456,507,553,709,746
Trượt248
24-02-20TT Huế: 342,685,814,670,960,444,655,708,124,372,
Phú Yên: 093,807,487,458,892,558,256,531,481,089
Trượt269
23-02-20Kon Tum: 637,475,270,434,661,838,560,354,893,063,
Khánh Hòa: 466,014,398,866,365,341,737,379,422,629
Trúng 560 Kon Tum,
Trúng 014 Khánh Hòa
264
22-02-20Đà Nẵng: 397,310,627,883,046,366,961,039,523,507,
Quảng Ngãi: 831,296,095,916,283,446,905,014,065,113,
Đắc Nông: 431,042,532,626,986,777,349,948,716,176
Trúng 039 Đà Nẵng,
Trúng 349 Đắc Nông
243
21-02-20Gia Lai: 054,622,458,026,784,231,191,761,995,321,
Ninh Thuận: 964,090,784,916,007,150,869,754,186,020
Trượt223
20-02-20Bình Định: 715,541,070,932,033,245,445,337,241,302,
Quảng Trị: 263,544,490,316,004,983,111,285,071,875,
Quảng Bình: 770,614,554,974,632,551,873,530,214,260
Trúng 285 Quảng Trị202
19-02-20Đà Nẵng: 627,956,717,877,468,947,988,506,136,960,
Khánh Hòa: 261,730,177,220,158,448,502,489,153,959
Trúng 956 Đà Nẵng188
18-02-20Đắc Lắc: 251,508,655,114,939,688,215,337,831,278,
Quảng Nam: 154,205,310,359,938,153,192,924,102,006
Trượt203
17-02-20TT Huế: 211,345,626,311,064,965,549,885,273,753,
Phú Yên: 926,058,653,964,939,994,443,228,592,528
Trượt217
16-02-20Kon Tum: 740,524,720,114,538,029,948,584,132,521,
Khánh Hòa: 971,692,816,845,894,488,634,521,143,303
Trượt214
15-02-20Đà Nẵng: 630,588,432,473,182,835,614,169,908,448,
Quảng Ngãi: 137,802,385,468,293,918,077,086,524,603,
Đắc Nông: 695,063,366,274,352,338,863,476,227,731
Trượt239
14-02-20Gia Lai: 964,428,572,746,231,968,702,692,432,971,
Ninh Thuận: 361,763,931,647,934,846,550,077,570,528
Trúng 528 Ninh Thuận212
13-02-20Bình Định: 176,775,714,544,064,883,398,663,073,046,
Quảng Trị: 960,869,064,446,241,463,474,184,579,575,
Quảng Bình: 933,227,641,663,410,070,568,488,319,099
Trúng 579 Quảng Trị,
Trúng 319 Quảng Bình
188
12-02-20Đà Nẵng: 538,615,890,893,326,186,363,919,753,431,
Khánh Hòa: 400,291,517,704,078,688,088,732,163,489
Trượt167
11-02-20Đắc Lắc: 404,435,015,211,628,898,862,732,315,869,
Quảng Nam: 154,269,481,110,918,751,067,836,371,567
Trượt250
10-02-20TT Huế: 966,071,109,739,028,385,326,917,911,628,
Phú Yên: 332,402,502,241,270,655,072,084,712,358
Trượt273
09-02-20Kon Tum: 102,360,949,043,014,605,433,992,728,388,
Khánh Hòa: 803,158,246,016,590,787,835,541,730,112
Trúng 730 Khánh Hòa160